Huisartsenpraktijk Schaepmanlaan

Online regelen

griepprik en pneumokokkenvaccinatie

De vaccins tegen griep en pneumokokken zullen gegeven worden op dinsdagmiddag 7 november in het Fatimahuis. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u een brief met uitnodiging ongeveer 1 a 2 weken van te voren. 

COVID vaccinaties najaar via GGD

In het najaar worden er via de GGD COVID vaccinaties aangeboden aan personen die in 1963 of eerder zijn geboren én aan personen die om medische redenen een COVID vaccin nodig hebben. Dit is dezelfde doelgroep als de griepprik. De huisartsenpraktijken zijn niet betrokken bij deze campagne en hebben er geen informatie over en geen invloed op. Heeft u vragen, dan neemt u hierover contact op met de GGD

U kunt uw afspraak maken via: https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken

afspraak bij huisarts / PA / VS

Bij het maken van een afspraak bepaald de assistente of u gezien wordt door de Huisarts, Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist. Komt u terug voor een klacht die u eerder besproken hebt, dan zal de assistente u inplannen bij dezelfde behandelaar, voor zover mogelijk.

Physician Assistant en verpleegkundig specialist (PA en VS)

Per 1 januari 2023 is ons team uitgebreid met een Verpleegkundig Specialist (mw. van Broekhoven), die net als de Physician Assistant io (mw. Hoste-Besters) spreekuur houdt voor verscheidene medische klachten, als ondersteuning van het spreekuur van de huisartsen. De PA en VS hebben ruim de tijd om dieper in te gaan op de klachten en zo een optimale behandeling te bieden. Ze hebben hierbij ook altijd nauw overleg met de huisartsen en assistentes. We hopen hiermee te kunnen voldoen aan de steeds toenemende zorgvraag, zodat de wachttijden voor een afspraak in onze praktijk niet te lang worden.

De Physician Assistant (PA) is een hbo-opgeleide zorgprofessional die de HBO-masteropleiding Master Physician Assistant (MPA) heeft gevolgd. De Verpleegkundig Specialist (VS) is een hbo-opgeleide zorgprofessional die de HBO-masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) heeft gevolgd. Voor meer informatie leest u hier verder.

Vakantie

Is uw huisarts met vakantie? Dan hoort u dat op het 'antwoordapparaat'. Toch dringend een dokter nodig? De andere artsen op de praktijk nemen waar voor spoed, de assistente zal met u bekijken of een afspraak nodig is. Tijdens vakantie kunt u geen vraag insturen via "ik wil contact".