Wijzigingen in contactmogelijkheden per 27/06/2022

Roosendaal, juni 2022

Beste patiënt,


Deze brief bevat belangrijke informatie over de bereikbaarheid van uw huisartsenpraktijk. In de media heeft u kunnen vernemen dat huisartsenpraktijken te maken hebben met toenemende drukte en personeelstekorten (op alle fronten: huisartsen, doktersassistenten, verpleegkundigen). Om er voor te zorgen dat de praktijk voor iedereen bereikbaar blijft start de praktijk maandag 27 juni met een nieuwe service: digitaal contact.


Nieuwe manier van contact, digitaal, zonder account

We vragen u zoveel mogelijk digitaal met ons contact te zoeken via het nieuwe portaal.


U kunt via deze service 24 uur per dag en 7 dagen per week op eenvoudige wijze al uw vragen stellen: betrouwbaar medisch advies inwinnen, herhaalrecepten aanvragen, uitslagen opvragen of een afspraakverzoek indienen. U kunt ook administratieve vragen stellen, een afspraak annuleren en een verhuizing doorgeven. Kortom, u kunt er alles regelen.


U heeft hiervoor geen account nodig. U komt hier door naar www.praktijkschaepmanlaan.nl te gaan, vervolgens klikt u op de oranje knop ‘Ik wil contact’ en wordt u doorgeleid naar een pagina waar u de vraag kunt indienen. Deze knop is vanaf maandag 27 juni te vinden op onze website.


In geval van een medische vraag zal het systeem een inschatting maken van uw aandoening en de urgentie. De assistente en huisarts beoordelen deze informatie en kunnen dan sneller en gerichter tot een passend antwoord of afspraak komen voor uw klacht of aandoening. De praktijk neemt vervolgens contact met u op, waardoor u niet meer in de telefonische wachtrij hoeft te staan.


De online service wordt steeds uitgebreid met extra diensten; binnenkort voegen we de optie toe om foto’s van uw klacht te delen met de huisarts.


Verdwijnt het patiëntenportaal Uw Zorg Online?

Nee, u kunt nog steeds een gedeelte van uw dossier inzien en chronische medicatie herhalen via Uw Zorg Online. De mogelijkheid om een afspraak in te plannen en een bericht aan de praktijk de sturen (econsult) komt per 27/6 te vervallen.


Is de praktijk ook nog telefonisch bereikbaar?

Jazeker, mocht het niet lukken om digitaal contact met ons op te nemen dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 telefonisch contact opnemen met een assistente (tenzij uw huisarts met vakantie is). De telefonische bereikbaarheid van de praktijkverpleegkundigen blijft ongewijzigd (voor patiënten die onder behandeling zijn in verband met suikerziekte, astma, COPD, hart- en vaatziekten).


Kort samengevat:

  1. Digitaal contact 24/7 voor zorgvragen en administratieve vragen;
  2. Patiëntenportaal Uw Zorg Online 24/7 voor inzien dossier en herhalen chronische medicatie;
  3. Praktijk is op werkdagen van 8-12 telefonisch bereikbaar wanneer optie 1 of 2 geen uitkomst biedt;
  4. Praktijk is op werkdagen van 8-17 voor acute medische spoed bereikbaar (keuze 1).


Tip: www.thuisarts.nl en www.moetiknaardedokter.nl geven betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Hier kunt u vinden of het nodig is om contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk.


Met vriendelijke groet,

Team Huisartsenpraktijk Schaepmanlaan


Huisartsen

Mw. M. Maatjens

Mw. A. Loukes-Obers

Mw. A. Hobbelen

Dhr. J. Theunissen