Huisartsenpraktijk Schaepmanlaan

Online regelen

Nieuwe website

Vanaf 1 juni 2024 gaat de website en de manier waarop u een vraag kunt stellen aan de praktijk veranderen. De nieuwe website zorgt er voor dat u vanzelf de juiste keuze maakt. Vrijdag 31 mei zal de laatste dag zijn dat u via de knop “Ik wil contact” een vraag kunt stellen aan de praktijk.  Alle opties lopen via het patiëntenportaal Uw Zorg Online, u kunt hierop inloggen met uw DIGID. Mogelijk gebruikt u Uw Zorg Online al voor het inzien van een gedeelte van uw dossier.

Eind mei ontvangt u hierover een email.

Lees hier verder.

 

Digitale veiligheid

Vanaf 8 januari 2024 zal de praktijk geen (medische) zorgvragen meer via email beantwoorden, dit heeft te maken met de veiligheid hiervan. U kunt uw vraag via de knop "ik wil contact" indienen. Vragen die op deze wijze worden gesteld, worden binnen 1 werkdag beantwoord.

Het kan voorkomen dat u tóch een email vanuit de praktijk ontvangt, deze berichten worden via een beveiligd portaal naar u verzonden.
 

afspraak bij huisarts / PA / VS

Bij het maken van een afspraak bepaald de assistente of u gezien wordt door de Huisarts, Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist. Komt u terug voor een klacht die u eerder besproken hebt, dan zal de assistente u inplannen bij dezelfde behandelaar, voor zover mogelijk.

Physician Assistant en verpleegkundig specialist (PA en VS)

Per 1 januari 2023 is ons team uitgebreid met een Verpleegkundig Specialist (mw. van Broekhoven), die net als de Physician Assistant io (mw. Hoste-Besters) spreekuur houdt voor verscheidene medische klachten, als ondersteuning van het spreekuur van de huisartsen. De PA en VS hebben ruim de tijd om dieper in te gaan op de klachten en zo een optimale behandeling te bieden. Ze hebben hierbij ook altijd nauw overleg met de huisartsen en assistentes. We hopen hiermee te kunnen voldoen aan de steeds toenemende zorgvraag, zodat de wachttijden voor een afspraak in onze praktijk niet te lang worden.

De Physician Assistant (PA) is een hbo-opgeleide zorgprofessional die de HBO-masteropleiding Master Physician Assistant (MPA) heeft gevolgd. De Verpleegkundig Specialist (VS) is een hbo-opgeleide zorgprofessional die de HBO-masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) heeft gevolgd. Voor meer informatie leest u hier verder.

Vakantie

Is uw huisarts met vakantie? Dan hoort u dat op het 'antwoordapparaat'. Toch dringend een dokter nodig? De andere artsen op de praktijk nemen waar voor spoed, de assistente zal met u bekijken of een afspraak nodig is. Tijdens vakantie kunt u geen vraag insturen via "ik wil contact".